Belysning och inredning för hemmet

Tips

Säkra upp ditt hem med brandutrustning

Om du ännu inte sett över ditt skydd mot brand i hemmet är det hög tid att ta tag i den biten. Du kan köpa smart och säker utrustning som ger dig den trygghet du behöver hemma. Här får du några tips på hur du enkelt säkrar upp ditt hem.

Men kom ihåg att det också är viktigt att du lär dig agera på rätt sätt när en brand eller olycka inträffar.

Olika typer av trygghet

Att ha en fungerande brandvarnare i hemmet är A och O för att du ska känna dig trygg. Men det finns också annan utrustning som är viktig för att skydda dig och hemmet mot brand och andra olyckor. En hjärtstartare eller första hjälpen-kit är ett exempel. Du har ett bra utbud i denna butiken som säljer både brandutrustning och andra produkter som bidrar till högre säkerhet i hemmet.

Håll dig uppdaterad på HLR

När du har vidtagit skyddsåtgärder i ditt hem är det minst lika viktigt att du lär dig att använda utrustningen. Se till att uppdatera dina kunskaper i hjärt- och lungräddning på både barn och vuxna. Ett tips är att höra dig för med kommunen, eftersom den här sortens kurser ofta erbjuds till allmänheten. Även sjukhus, ambulansvård och övriga vårdmottagningar erbjuder HLR-kurser på regelbunden basis.